Despre mine

    Sunt absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, membru al Baroului Cluj începând cu anul 2019 și titular al Cabinetului individual de Avocat Tatavura Luana Sânziana.

    Cabinetul meu oferă servicii de consultanță, asistență și reprezentare, având ca unic obiect găsirea celor mai bune soluții pentru problemele juridice cu care vă confruntați.

    Asigur asistarea și reprezentarea în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor persoane fizice sau juridice.

DREPT

Domenii de practică

 • finance

  Drept Penal

  Ofer consultanță și asistență juridică atât persoanelor acuzate de săvârșirea unor infracțiuni, cât și persoanelor prejudiciate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, atât în ceea ce privește latura penală, cât și în ceea ce privește latura civilă. Asigur asistare și reprezentare în fazele de urmărire penală, cameră preliminară și judecată.

 • orizon

  Drept Contravențional

  Ofer consultanță, asistență juridică și reprezentare în materia plângerilor contravenționale împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în materie rutieră, în ceea ce privește sfera relațiilor de muncă, precum și în ceea ce privește presupusa încălcare a dispozițiilor legale din alte legi speciale.

 • fundo

  Drept Civil

  Asigur asistarea și reprezentarea clientului în fața instanțelor judecătorești în litigii având ca obiect succesiuni, partaje, obligații, validări antecontracte, recuperări creanțe (notificări, somații de plată, acțiuni în pretenții etc.), precum și în materie de carte funciară. De asemenea, asigur consultanță, asistență și reprezentare în materia punerii sub ocrotire, tutelă specială și curatelă.

 • brawlhalla

  Dreptul Familiei

  Ofer consultanță, asistență juridică și reprezentare în cauze având ca obiect: divorț, exercitarea autorității părintești, program vizitare minori, pensie de întreținere, stabilirea sau tăgada paternității, ordine de protecție, partajul bunurilor comune după divorț și transcrierea actelor de stare civilă emise de autoritățile străine.

 • orizon

  Drept Comercial

  Ofer consultanță și asistență juridică în materia dreptului comercial, precum: consultanță juridică permanentă pentru societăți, redactare acte și reprezentare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului ( înființare societăți, modificări acte, majorare capital social etc.), înființare persoane juridice fără scop patrimonial (asociații/fundații).

 • fundo

  Accidente Rutiere sau de Muncă

  În situația în care ați fost victima unui accident rutier sau de muncă, cabinetul meu vă stă la dispoziție pentru rezolvarea situației. Recuperarea prejudiciului cauzat se poate realiza fie pe cale amiabilă, fie prin intermediul instanțelor de judecată.

 • brawlhalla

  Executare Silită

  Ofer asistență juridică în domeniul executării silite, prin formularea cererilor de executare silită, precum și prin asistarea și reprezentarea clienților pe tot parcursul acestei proceduri. De asemenea, ofer consultanță și asistență juridică în procedura contestației la executare.

Recenzii

 • Mureșan M.

  Am fost reprezentată de doamna avocat într-un proces de divorț în fața Judecătoriei Cluj-Napoca, iar senzația pe care mi-a lăsat-o a fost că este un om cald, echilibrat și un bun profesionist.”

 • Pop I.

  Problemele mele juridice au fost rezolvate cu promptitudine.

 • Mitrea A.

  Colaborarea mea cu doamna avocat Tatavura Luana Sânziana poate fi descrisă în câteva cuvinte: deschidere, respectarea dispozițiilor legale și comunicare facilă.

 • Ungurean D.

  Am fost asistat de doamna avocat la încheierea unei tranzacții judiciare și am fost foarte mulțumit în urma colaborării noastre.

Blog

 • (4)
 • (3)
 • (4)
 • (3)